MOŻESZ POMÓC


 

KONTO BANKOWE STOWARZYSZENIA:

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

 

93203000451110000002187430

 

 

 POTRZEBY SĄ OGROMNE.

LICZYMY NA OTWARTE SERCA. LICZYMY NA TO, ŻE UDA NAM SIĘ STWORZYĆ WIELKI KRĄG OTWARTYCH SERC WPISANYCH W UŚMIECH DZIECKA POTRZEBUJĄCEGO NASZEJ POMOCY. WPISANYCH W UŚMIECH OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY. POTRZEBUJĄCYCH NAS, KTÓRZY CHCĄ POMÓC.

 

JAK MOŻNA POMÓC?

 

1.MOŻNA ZOSTAĆ SPONSOREM I WPŁACIĆ NA KONTO STOWARZYSZENIA PIENIĄDZE Z ZAZNACZENIEM ,ŻE SĄ TO ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ STOWARZYSZENIA. MOŻE TO ZROBIĆ OSOBA PRYWATNA LUB OSOBA PRAWNA ( FIRMA , INSTYTUCJA) .

AKCJA POTRZEBY - ZBIÓRKI

 

2.MOŻNA OBJĄĆ OPIEKĄ SPONSORSKĄ JEDNO LUB KILKORO DZIECI 

AKCJA KRASNALOWI POMÓŻ