Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

CELE i FORMY DZIAŁANIA


[pobierz] 1.3 MB STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT

[pobierz] 0.1 MB REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ

Nasze działania to:

  • prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,
  • udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
  • propagowanie idei godnego, zdrowego i szczęśliwego życia ze szczególnym uwzględnieniem zasad tolerancji i akceptacji społecznej osób dotkniętych niepełnosprawnością,
  • działalność w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i opieki społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej , jak również edukacji dzieci niepełnosprawnych, dotkniętych dysfunkcjami rozwojowymi, a także dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • prowadzenie działań , których celem jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

 

CELE REALIZOWANE SĄ POPRZEZ:

 

1.Organizowanie poradnictwa dla dzieci, młodzieży i,ich rodziców, a także nauczycieli i wychowawców

2.gromadzenie , udostepnianie i opracowywanie wydawnictw dot. dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

3.Popularyzacji w społeczeństwie informacji o możliwościach dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi

4.Podejmowanie działalności rehabilitacyjnej na rzecz tych dzieci

5.Organizowanie konfernecji sympozjów i szkoleń

6.Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych

7.Organizowanie akcji charytatywnych

8. Wspieranie wszelkich działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych