Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

O STOWARZYSZENIU


KIM JESTEŚMY, CO ROBIMY?:

 

W roku 2011 grupa ludzi zainteresowana niesieniem pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują postanowili powołać do życia Stowarzyszenie. Swoim działaniem obejmujemy dzieci z niepełnosprawnościami, zaburzeniami rozwojowymi, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Swoim działaniem obejmujemy także rodziny tych dzieci.Organizujemy szkolenia dla nauczycieli, rodziców i wychowawców, których zadaniem jest stałe podnoszenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego wsparcia rozwoju dzieci.W miarę możliwości umożliwiamy rodzicom organizację odpowiednich konsultacji specjalistycznych, a jeśli zajdzie potrzeba terapii. Staramy się pozyskiwać srodki umożliwiające najbardziej tego potrzebującycm dzieciom uczestniczenie w terapiach prowadzonych we współpracującej z nami Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "PRO VOBIS" w Starogardzie Gdańskim.

W chwili obecnej z naszej opieki korzystają dzieci, u których stwierdzono:

AUTYZM WCZESNODZIECIĘCY

ZESPÓŁ ASPERGERA

ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY

NIEDOWIDZENIE I NIEDOSŁUCH

NIEPRAWIDŁOWY ROZWÓJ MOWY

MUTYZM

AFAZJĘ

ALEKSJĘ

DYSLEKSJĘ ROZWOJOWĄ

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ROZWOJU PSYCHORUCHOWYM

ZABURZENIA EMOCJONALNE

ZABURZENIA GENETYCZNE

BRAK GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

 

STOWARZYSZENIE WPISANE JEST DO

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

POD NUMEREM

0000398323

 

PO CO JESTEŚMY?

 

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, zaburzeniami rozwojowymi, a także dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych każdego dnia zmagają się z trudnościami związanymi z odpowiednią organizacją pomocy dziecku. Na własną rękę szukają ośrodków , które mogą takiej pomocy udzielić. Problemem często jest pozyskanie odpowiedniej diagnozy, która stanie się początkiem rozsądnie ustalonego procesu wsparcia.

Wiele z działan związana jest z ponoszeniem sporych kosztów. Nasze działania to gównie poszukiwanie odpowiednich środków na prowadzenie specjalistycznych terapii . Dążymy do tego, by każde dziecko, które potrzebuje wsparcia na miare naszych możliwości taka pomoc uzyskało. Staramy się również , by rodzice dziecka mogli skorzystać z pomocy innych rodziców "Grupy Wsparcia", psychologa czy pedagogoga.

W chwili obecnej nasze główne działania nakierowane są na pozyskanie odpowiednich środków pozwalających na:

1.Odpowiednie wyposażenie gabinetów terapeutycznych: np. nowe mebelki,

2.Potrzebny jest remont pomieszczeń - malowanie,

3.Zebranie odpowiednich środków na organizację specjalistyczncyh terapii