Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

POTRZEBY-ZBÓRKI


POTRZEBY- ZBIÓRKI

 

W chwili obecnej prowadzimy:

 

1. Zbiórka środków finansowych-darowizn na organizację specjalistycznych terapii dla dzieci niepełnosprawnych, jak również dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

ZBIERAMY ŚRODKI FINANSOWE NA SPECJALISTYCZNĄ TERAPIĘ DZIECI, U KTÓRYCH STWIERDZONO:

AUTYZM, ZESPÓŁ ASPERGERA,ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, ZABURZENIA GENETYCZNE, NIEDOWIDZENIE, NIEDOSŁUCH, ZABURZENIA ROZWOJU MOWY, MUTYZM, AFAZJĘ, ALEKSJĘ, ZABURZENIA W ROZWOJU PSYCHORUCHOWYM, BRAK GOTOWOŚCI SZKOLNEJ, ZABURZENIA EMOCJONALNE

 

2.Zbiórka środków finansowych, materiałów do remontu i wyposażenia sal do terapii:

PRAGNIEMY WYREMONTOWAĆ I WYPOSAŻYĆ GABINETY DO TERAPII